Rozpoczynając pracę nad optymalizacją swojej domeny, zacznij od sprawdzenia podstawowych przekierowań. Pomoże ci to uniknąć niezamierzonej duplikacji treści, która może stanowić negatywny czynnik w SEO.

Każda domena może funkcjonować pod różnymi wariantami, które bez odpowiednich przekierowań, mogą zostać potraktowane przez wyszukiwarki jako osobne strony.

Odmiany adresów URL mogą wynikać z zastosowania przedrostka (subdomeny) oraz wariantów protokołu:

  • https://
  • http://
  • (z) www
  • (bez) www

Mogą oczywiście występować także warianty mieszane, np. z https:// i www; z https:// i bez www; z http:// i www; z http:// i bez www.

Przykłady duplikatów adresu strony głównej:

  • http://www.takaoto.pro
  • https://takaoto.pro
  • https://www.takaoto.pro
  • https://takaoto.pro

Pod każdym z adresów, bez odpowiednich przekierowań, wyświetli się to samo, pomimo, że dla Google będą to osobne dokumenty (każdy URL przez Google jest domyślnie traktowany jako unikalny zasób).

Dodatkowo sprawdź występowanie wariantów domeny z / index.php oraz /index.html:

  • https://takaoto.pro/index.php
  • https://takaoto.pro/index.html

Występowanie domeny pod więcej niż jedną wersją, tworzy prawdopodobieństwo występowania duplikatów strony głównej w zindeksowanych wynikach wyszukiwania.

Aby zapobiec powstawaniu duplikatów strony głównej w wynikach wyszukiwania, należy ustawić odpowiednie przekierowania 301 z każdego wariantu domeny, tak by zawsze kierowały one do jednego wybranego adresu URL, np. https://takaoto.pro/.

Przekierowania 301 najlepiej ustawić w pliku .htaccess na serwerze, na którym znajduje się hosting naszej domeny.

Ustawiając wariant domeny, pamiętaj by wystrzegać się łańcuchów przekierowań. Każda wersja naszej domeny powinna wykonywać pojedyncze przekierowanie do adresu docelowego.

Wyjątek mogą stanowić warianty z /index.php i /index.html. Nie zawsze bowiem da się je odpowiednio przekierować (jest to zależne od rodzaju CMS-a). W takim wypadku można skorzystać z ustawień adresów kanonicznych, lub ustawić je w taki sposób, by na wskazanych wariantach domeny zwracana była strona błędu 404.

Korzystając z rel canonical pamiętaj, aby wskazać ten adres domeny, który chcesz, aby pojawiał się w Google (i do którego przekierowujesz inne warianty). Trzymaj się tej wersji konsekwentnie także w linkowaniu wewnętrznym, przy tworzeniu sitemap XML i w link buildingu. Pomimo odpowiednich przekierowań najbardziej pożądanym scenariuszem jest, gdy Google trafia na właściwy adres bezpośrednio.

Tworząc odpowiednie przekierowania w pliku .htaccess należy także zwrócić uwagę na sposób obsługi trailing slash (znaku / lub jego braku na końcu adresu URL).

Trzeba pamiętać, że dla wyszukiwarek internetowych adresy:

https://takaoto.pro/audyt-seo/
https://takaoto.pro/audyt-seo

To de facto dwa różne URL-e, dwa osobne dokumenty.

Aby uniknąć powstawania duplikatów podstron w wynikach wyszukiwania, należy wybrać jeden wariant adresu URL, np. ze slashem na końcu i ustawić odpowiednie przekierowanie 301 ze wszystkich adresów bez wskazanego znaku na końcu adresu.

Zapobiegniemy tym sposobem tworzeniu duplikatów, błędów indeksowania wynikających z kanibalizacji adresów URL, a także marnowaniu zasobów (crawl budget) robotów indeksujących.