Audyt UX

Audyt UX to audyt użyteczności strony – analiza pod kątem dostosowania do potrzeb użytkowników i realizacji celów firmy. Diagnozuje obszary ryzyka, mogące utrudniać internautom dotarcie do określonych zasobów i podjęcie oczekiwanego działania. Celem przeprowadzenia audytu jest odpowiedź na pytanie, co można zrobić, aby strona skuteczniej doprowadzała do konwersji, czyli sytuacji, w której użytkownik realizuje określone zadanie – dokonuje zakupu, wypełnia formularz kontaktowy na stronie firmowej, podaje dane na landing page’u lub formularzu rejestracji.

Badania i analizy

Audyt UX opiera się najczęściej na jednej z dwóch podstawowych, lecz bardzo skutecznych technik z zakresu badań usability i UX. Pierwsza to ekspercka analiza heurystyczna, która opiera się na weryfikacji kluczowych z perspektywy użyteczności strony internetowej heurystyk (np. czy dostępna jest wyszukiwarka produktów; czy użytkownicy są informowani, gdzie się znajdują etc.). Druga to badanie metodą wędrówki poznawczej (ang. cognitive walkthrough), która pozwala ocenić serwis w ujęciu dynamicznym poprzez analizę procesu krok po kroku.

Oferujemy audyt z zakresu UX i użyteczności w trzech głównych wariantach: badanie metodą wędrówki poznawczej, ekspercka analiza heurystyczna i kompleksowy audyt użyteczności, który stanowi połączenie dwóch wymienionych technik. W dalszej perspektywie, po poprawie błędów wskazanych w audycie, istnieje możliwość prowadzenia dalszych testów A/B, eyetrackingu lub testów zadaniowych z użytkownikami.

Do każdego audytu dołączany jest obszerny raport. Jego objętość zależy od zamówionego typu audytu, wielkości strony, a także typu i liczby zdiagnozowanych błędów. Raport pozwala zrozumieć charakter błędów i obszarów ryzyka, a także dostarcza szeregu praktycznych wytycznych do optymalizacji, dzięki czemu możliwa jest skuteczna poprawa jakości strony w zakresie UX.

Audyt UX w Takaoto to:

Zrozumienie branży i potrzeb użytkowników

Dobieramy metody przekładające się na wymierne rezultaty. Zaufaj naszym rekomendacjom co do skali działań, a osiągniesz zamierzone wzrosty. Zawsze stawiamy sobie realne (w danym budżecie) cele, o czym na starcie projektu klient jest informowany. Należy pamiętać, że efektywność i tempo pozycjonowania zawsze jest determinowane siłą obecnych w Google konkurentów. Na początku współpracy doradzimy Ci, jakich nakładów trzeba, aby grać o pozycję lidera w rankingu wyszukiwarki w swojej branży.

Przejrzysty raport wraz z rekomendacjami

Przygotowujemy dedykowane i przejrzyste raporty. Nie zasłaniamy się naszym know-how, w raporcie szczegółowo opisujemy każdy badany element, a także rekomendujemy rozwiązanie danego problemu. Dzięki naszym raportom, listom kontrolnym i makietom, dokładnie wiesz, co i w jaki sposób należy poprawić, a także, na co położyć nacisk w pierwszej kolejności.

Transfer wiedzy

Pracując z nami ty i twój dział marketingu zyskujecie wiedzę i zwiększacie swoje kompetencje w zakresie user experience i lepszego zrozumienia użytkowników waszych serwisów. Dzięki temu podejmiesz lepsze decyzje, przyspieszysz realizację celów, wykorzystasz efekt synergii między kanałami dotarcia do klientów i racjonalnie rozłożysz koszty.

Długotrwała i wartościowa relacja

Dbamy o budowanie długotrwałych relacji z naszymi klientami. Od momentu wysłania zapytania, przez proces sprzedaży, audytu, po współpracę w ramach abonamentu, jesteś pod opieką specjalisty, który reprezentuje Twoje interesy u nas w firmie. Przekłada się to zwykle na coraz ciekawsze i ambitniejsze projekty oparte na dwustronnym zaangażowaniu i wzajemnym zaufaniu. Wiemy jak stać się częścią Twojego marketingu, bo sami mamy doświadczenie w uczestniczeniu i kreowaniu kampanii social, PR, PPC i content marketingowych.

Ile to kosztuje?

Kompleksowy audyt UX

Kompleksowy audyt UX zawiera analizę heurystyczną witryny oraz analizę metodą wędrówki poznawczej. Takie holistyczne podejście pozwala ocenić witrynę i przygotować kompleksowy raport UX

od 6500 zł

Analiza metodą wędrówki poznawczej

Dynamiczne badanie użyteczności metodą wędrówki poznawczej to symulacja zachowania użytkownika, który realizuje zadanie na stronie, notując i analizując jednocześnie poszczególne zagrożenia, błędy i oceniając płynność procesu. W ten sposób można w precyzyjnie zidentyfikować obszary, w których użytkownicy napotykają na realne problemy z obsługą serwisu i postawić sensowne tezy do testów i dalszej optymalizacji.

od 3900 zł

Ekspercka analiza heurystyczna

Ekspercka analiza heurystyczna UX pozwala ocenić użyteczność serwisu na podstawie opracowanych heurystyk (czyli uniwersalnych zasad, tworzących coś w rodzaju checklisty). Analiza heurystyczna ocenia poszczególne widoki interfejsu i jego elementy - nawigację, pola tekstowe, wyszukiwarkę, formularze etc.

od 3900 zł

Badania i testy z użytkownikami

Oferujemy badania i testy z użytkownikami, które pozwalają ocenić witrynę poprzez pryzmat działań realnych użytkowników np. open/close card sorting.

od 6000 zł

Konsultacje i szkolenia UX

Wesprzemy Cię w każdym etapie - od prototypowania do zatrudnienia UX designera. Realizujemy dedykowane szkolenia dla twojego zespołu z zakresu UX.

od 399 zł / h

Zaufali nam

Masz pytanie?

Robert Marczak

UX FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Co to jest UX?

UX (ang. user experience) to termin określający doświadczenia użytkowników. Mogą to być doświadczenia na dowolnym etapie kontaktu lub interakcji użytkownika z marką (np. z reklamą Google AdWords lub na Facebooku), firmą (np. z jej pracownikami), stroną (np. z interfejsem sklepu internetowego) lub produktem (już na etapie użytkowania).
W przypadku działań marketingowych w internecie odnosi się do wrażeń, jakich doświadczają użytkownicy podczas korzystania z określonego narzędzia – w naszym przypadku z interfejsu strony internetowej. UX to bardzo obszerny zakres obejmujący design, funkcjonalność, użyteczność, jakość informacji, nawigację, czy estetykę i wizualną przystępność strony www. UX w ogromnym stopniu wpływa na skuteczność stron internetowych, ponieważ koncentruje się na realnych zachowaniach użytkowników w kontekście ich potrzeb oraz założonych celów narzędzia – np. sklepu internetowego.

Ile trwa audyt UX?

Analiza strony pod kątem UX może trwać jeden dzień, a może dwa tygodnie lub nawet być procesem ciągłym (gdy analizowane są różne warianty elementy witryny i jest to działanie iteracyjne). Wszystko zależy od tego, jak rozbudowana i zróżnicowana jest witryna, jaki jest cel audytu – wykluczenie błędów technicznych, reorganizacja architektury informacji i nawigacji, czy też na przykład opracowanie podstaw do stworzenia strategii contentowej. Standardowe audyty przeprowadzane w naszej firmie trwają zazwyczaj od 5 do 10 dni roboczych.

Co obejmuje audyt UX?

Audyt UX może obejmować różne obszary. Pełny audyt UX powinien obejmować analizę serwisu w ujęciu statycznym (obecność określonych elementów i dostępność funkcji) i dynamicznym (użyteczność w procesie realizacji kolejnych kroków na drodze do założonego celu). Ocenie powinny zostać poddane takie elementy jak nawigacja, formularze, CTA i instrukcje dla użytkowników, jakość i dostępność kluczowych informacji oraz komunikatów, a także spójność wizualna i estetyka.

Czy audyt UX podnosi skuteczność strony?

Audyt UX może mieć wielkie znaczenie w procesie CRO (ang. Conversion Rate Optimization), czyli poprawiania biznesowej wydajności witryny poprzez podnoszenie współczynnika konwersji. Niemniej sam audyt niczego nie gwarantuje, ponieważ jest tylko badaniem. Z wykonanego audytu przygotowuje się raport z oceną, diagnozą błędów i wytycznymi do optymalizacji, która bezpośrednio ma na celu poprawę użyteczności strony, doświadczeń użytkowników i co za tym idzie – biznesowej skuteczności witryny.

Jakie korzyści daje audyt UX?

Audyt, czy też szerzej, wszelkie badania użyteczności i UX pozwalają dostosować strukturę, zawartość i wygląd serwisu do potrzeb użytkowników. Audyt pozwala także zrozumieć, jakie czynniki wpływają na użyteczność witryny i jak należy projektować strony, które są łatwe w nawigacji i realizacji celów. Bezpośrednim efektem przeprowadzenia audytu jest sporządzany raport.

Jakie typy audytów można przeprowadzić oprócz UX?

Istnieje wiele różnych rodzajów audytów stron internetowych. Sam audyt UX może przyjmować różne formy. W sieci można znaleźć wiele określeń tej usługi: audyt usability, audyt użyteczności, analiza użyteczności, analiza UX, badanie UX, badanie użyteczności etc. Oprócz audytów, które skupiają się kwestiach usability, istnieją także takie audyty jak: audyt SEO, audyt bezpieczeństwa i infrastruktury IT, audyt prawny, czy też w e-commerce kompleksowy audyt sklepu internetowego. Współpracujemy z firmami, które pozwalają na wykonanie dowolnego zakresu audytu strony lub sklepu.