AUDYT UX I ANALIZY UŻYTECZNOŚCI

Strony internetowe mają spełniać określone cele. W biznesie jest to zazwyczaj sprzedaż produktów w sklepie internetowym, pozyskanie zapytania ofertowego na stronie firmowej lub założenie konta (np. w serwisie B2B typu SaaS). Aby strona była skuteczna, musi być pod tym kątem odpowiednio zaprojektowana. Audyt UX pozwala stwierdzić, czy witryna posiada odpowiednią strukturę, treści i nawigację, które sprzyjają realizacji określonych zadań przez użytkowników. Jeśli chcesz podnieść efektywność strony, to zacznij od audytu UX.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

JAK TO ROBIMY W TAKAOTO

\

Cel audytu UX

Audyt UX to audyt użyteczności strony – analiza pod kątem dostosowania do potrzeb użytkowników i realizacji celów firmy. Diagnozuje obszary ryzyka, mogące utrudniać internautom dotarcie do określonych zasobów i podjęcie oczekiwanego działania. Celem przeprowadzenia audytu jest odpowiedź na pytanie, co można zrobić, aby strona skuteczniej doprowadzała do konwersji, czyli sytuacji, w której użytkownik realizuje określone zadanie – dokonuje zakupu, wypełnia formularz kontaktowy na stronie firmowej, podaje dane na landing page’u lub formularzu rejestracji.

Metodologia audytu

Audyt UX opiera się najczęściej na jednej z dwóch podstawowych, lecz bardzo skutecznych technik z zakresu badań usability i UX. Pierwsza to ekspercka analiza heurystyczna, która opiera się na weryfikacji kluczowych z perspektywy użyteczności strony internetowej heurystyk (np. czy dostępna jest wyszukiwarka produktów; czy użytkownicy są informowani, gdzie się znajdują etc.). Druga to badanie metodą wędrówki poznawczej (ang. cognitive walkthrough), która pozwala ocenić serwis w ujęciu dynamicznym poprzez analizę procesu krok po kroku.

Oferowane opcje audytów i badań

Oferujemy audyt z zakresu UX i użyteczności w trzech głównych wariantach: badanie metodą wędrówki poznawczej, ekspercka analiza heurystyczna i kompleksowy audyt użyteczności, który stanowi połączenie dwóch wymienionych technik. W dalszej perspektywie, po poprawie błędów wskazanych w audycie, istnieje możliwość prowadzenia dalszych testów A/B, eyetrackingu lub testów zadaniowych z użytkownikami.

i

Raport

Do każdego audytu dołączany jest obszerny raport. Jego objętość zależy od zamówionego typu audytu, wielkości strony, a także typu i liczby zdiagnozowanych błędów. Raport pozwala zrozumieć charakter błędów i obszarów ryzyka, a także dostarcza szeregu praktycznych wytycznych do optymalizacji, dzięki czemu możliwa jest skuteczna poprawa jakości strony w zakresie UX.

CENNIK (PLN netto)*

 

* Wszystkie audyty są wyceniane indywidualnie, w związku z czym w określonych okolicznościach cena w wycenie może się różnić od podanej w cenniku. Większość audytów realizujemy w podanych poniżej cenach, aczkolwiek na ostateczną stawkę wpływają takie czynniki jak np. wersje językowe, liczba celów witryny. Podane ceny są cenami netto, do których trzeba doliczyć 23% VAT. Audyty obejmują wersję desktop i mobile.

 

Analiza metodą wędrówki poznawczej

już od2900
 • symulacja zachowań użytkownika
 • diagnozuje błędy użyteczności w kontekście całości procesu

Ekspercka analiza heurystyczna

już od3400
 •  badanie w oparciu o listę heurystyk
 • analiza najważniejszych elementów (np. nawigacja, call-to-action)

Badania i testy z użytkownikami

już od5000
 • testy zadaniowe z użytkownikami
 • eyetracking
 • testy A/B

MASZ PYTANIA ODNOŚNIE NASZEJ OFERTY?

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Chcesz poprosić o wycenę? A może potrzebujesz szerokiego lub też bardzo specjalistycznego audytu zorientowanego na konkretny problem?

UX FAQ – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Co to jest UX?

UX (ang. user experience) to termin określający doświadczenia użytkowników. Mogą to być doświadczenia na dowolnym etapie kontaktu lub interakcji użytkownika z marką (np. z reklamą Google AdWords lub na Facebooku), firmą (np. z jej pracownikami), stroną (np. z interfejsem sklepu internetowego) lub produktem (już na etapie użytkowania).

W przypadku działań marketingowych w internecie odnosi się do wrażeń, jakich doświadczają użytkownicy podczas korzystania z określonego narzędzia – w naszym przypadku z interfejsu strony internetowej. UX to bardzo obszerny zakres obejmujący design, funkcjonalność, użyteczność, jakość informacji, nawigację, czy estetykę i wizualną przystępność strony www. UX w ogromnym stopniu wpływa na skuteczność stron internetowych, ponieważ koncentruje się na realnych zachowaniach użytkowników w kontekście ich potrzeb oraz założonych celów narzędzia – np. sklepu internetowego.

Ile trwa audyt UX?

Analiza strony pod kątem UX może trwać jeden dzień, a może dwa tygodnie lub nawet być procesem ciągłym (gdy analizowane są różne warianty elementy witryny i jest to działanie iteracyjne). Wszystko zależy od tego, jak rozbudowana i zróżnicowana jest witryna, jaki jest cel audytu – wykluczenie błędów technicznych, reorganizacja architektury informacji i nawigacji, czy też na przykład opracowanie podstaw do stworzenia strategii contentowej. Standardowe audyty przeprowadzane w naszej firmie trwają zazwyczaj od 5 do 10 dni roboczych.

Co obejmuje audyt UX?

Audyt UX może obejmować różne obszary. Pełny audyt UX powinien obejmować analizę serwisu w ujęciu statycznym (obecność określonych elementów i dostępność funkcji) i dynamicznym (użyteczność w procesie realizacji kolejnych kroków na drodze do założonego celu). Ocenie powinny zostać poddane takie elementy jak nawigacja, formularze, CTA i instrukcje dla użytkowników, jakość i dostępność kluczowych informacji oraz komunikatów, a także spójność wizualna i estetyka.

Czy audyt UX podnosi skuteczność strony?

Audyt UX może mieć wielkie znaczenie w procesie CRO (ang. Conversion Rate Optimization), czyli poprawiania biznesowej wydajności witryny poprzez podnoszenie współczynnika konwersji. Niemniej sam audyt niczego nie gwarantuje, ponieważ jest tylko badaniem. Z wykonanego audytu przygotowuje się raport z oceną, diagnozą błędów i wytycznymi do optymalizacji, która bezpośrednio ma na celu poprawę użyteczności strony, doświadczeń użytkowników i co za tym idzie – biznesowej skuteczności witryny.

Jakie korzyści daje audyt UX?

Audyt, czy też szerzej, wszelkie badania użyteczności i UX pozwalają dostosować strukturę, zawartość i wygląd serwisu do potrzeb użytkowników. Audyt pozwala także zrozumieć, jakie czynniki wpływają na użyteczność witryny i jak należy projektować strony, które są łatwe w nawigacji i realizacji celów. Bezpośrednim efektem przeprowadzenia audytu jest sporządzany raport.

Jakie typy audytów można przeprowadzić oprócz UX?

Istnieje wiele różnych rodzajów audytów stron internetowych. Sam audyt UX może przyjmować różne formy. W sieci można znaleźć wiele określeń tej usługi: audyt usability, audyt użyteczności, analiza użyteczności, analiza UX, badanie UX, badanie użyteczności etc. Oprócz audytów, które skupiają się kwestiach usability, istnieją także takie audyty jak: audyt SEO, audyt bezpieczeństwa i infrastruktury IT, audyt prawny, czy też w e-commerce kompleksowy audyt sklepu internetowego. Współpracujemy z firmami, które pozwalają na wykonanie dowolnego zakresu audytu strony lub sklepu.

Audyt SEO

 

Audyt e-commerce

 

AUDYTY I PLANY CONTENTOWE

 

NAPISZ DO NAS

 

  Imię i nazwisko
  Adres e-mail
  Domena (jeśli dotyczy)
  Temat
  Szacowany budżet miesięczny:1500-30003001-50005001-75007501-10000powyżej 10000
  Wiadomość