Inspiracją do napisania tego artykułu stała się dla mnie historia marki Absolut, którą zainteresowałam się już w trakcie studiów. Absolut to jedna z nielicznych marek, która swoje działania marketingowe i public relations prowadzi z dużą dbałością o etykę. Na stronie koncernu Wyborowa Pernod Ricard, do którego należy Absolut, w zakładce CSR (z ang. Corporate Social Responsibility) znajdują się dwa dokumenty, które określają wytyczne dotyczące globalnej strategii koncernu w zakresie komunikacji i etyki. Można w nich przeczytać m.in. że koncern nie wykorzystuje odwołań do seksu, religii, polityki czy sportu. Nie komunikuje również mitów związanych z alkoholem, a wszystkie działania prowadzi z poszanowaniem ludzkiej godności.

Branża alkoholowa w Polsce jest jedną z najbardziej restrykcyjnych, pod względem prawnym. Zgodnie z art.13(1) ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, reklama i promocja napojów alkoholowych – za wyjątkiem piwa – jest zabroniona na obszarze Polski. Z tego też powodu, ciężar działań związanych z promocją spoczywa po stronie agencji public relations, nie reklamowych. Za komunikację działań marki w Polsce odpowiada agencja Rc2 Raczkiewicz Chenczke Consultans, która odpowiadała m.in. za akcję Absolut Polakom czy projekt Odważ się zmienić.

Kluczowym zagadnieniem przedstawionym w artykule, są kampanie, które marka wykorzystała do efektywnej komunikacji ze swoimi klientami. Działania te w głównej mierze opierały się na innowacyjnych pomysłach. Do ich realizacji zaangażowano znane osobistości ze świata sztuki, kultury, mody. I pomyśleć, że wszystko zaczęło się od szklanej butelki…

Artykuł możesz przeczytać:
http://nowymarketing.pl/a/9246,marketing-marek-z-zakazami-case-study-na-przykladzie-marki-absolut-cz-i